info_main2
 

INFORMACIJE

Kontakt

Automerc Škoro - Sarajevo

Ime firme

AUTOMERC ŠKORO d.o.o.

Adresa

Safvet beg Bašagića b.b.

Telefon

+387 33 538 333

Fax

+387 33 572 631

E-mail:

hyundai.vitez@automercskoro.com

Automerc Škoro - Vitez

Ime firme

AUTOMERC ŠKORO d.o.o.

Adresa

PC96

Telefon prodaja

+387 30 715 026

Telefon servis

+387 30 717 268

Fax servis

+387 30 715 027

E-mail:

hyundai.vitez@automercskoro.com